גישת הסיבים


* כלי הטיפול העיקרי המייחד ומאפיין את מכון בן יהונתן הוא תיאוריה וגישה מקורית שהייתה לי הזכות לפתח אותה במחקרי לתואר שלישי בפסיכותרפיה שיקומית. שְמה הגישה הסיבית (FIBERS' APPROACH ), מפני שהיא
רואה הן את בעיית הגמגום, והן את דרך ריפויה, מפורקות לחלקים.

לא להיבהל, לא מדובר על חוטים המוכנסים לגרון, ממש לא - זו רק מטאפורה. למרות שהגורם הנפשי הוא תמיד מרכיב במכלול התנאים המביאים לגמגום, הטיפול אינו מתבצע במושגים של טיפול פסיכולוגי, אלא, רובו הגדול כרוך בעבודה טכנית מסוגים שונים, ומיעוטו אכן עוסק בהקניית תובנות חיוניות.

* התיאוריה שפיתחתי מסבירה את מהלך התפתחות הבעיה וגם מצביעה על דרכי פתרונה. הסברתה המפורטת דורשת עשרות עמודים והיא מכילה תובנות מרתקות ושלבים לא מעטים, כך שתיאוּרה התמציתי ייראה בהכרח
מעורפל וקטוע.
אינני עוסק ברפואה אלטרנטיבית אלא ברפואה קונבנציונלית הנסמכת על הוכחות אמפיריות כפי שנדרש בכל אוניברסיטה. האמצעים בהם אני נוקט, והתובנוֹת המצורפות לטיפול, שונות במידה רבה מדרכי ריפוי מקובלות. מִזה 15 שנה שאני מטפל בשיטה זו.

* דרך טיפול זו אני מכנה הגישה הסיבית על שום היסודות המגוונים המרכיבים את הבעיה ודרכי פתרונה.
דוגמאות מספר:
 1. וויסות 'שעון' מערכת הנשימה, ותיאומו עם תוכן הדיבור.
 2. שליטה על "איך אני נקלט על ידי השומעים והצופים" מבחינה אודיולוגית, ויזואלית ופסיכולוגית תדמיתית.
 3. ניתובים ושיבושים(ראה להלן).
 4. התייחסות בנפרד לסיטואציות המגוונות שבחיי יומיום, וכל סיטואציה מטופלת באופן מחושב, עקבי ו'אישי'. לכל מצב טיפוסי של דיבור (לפורומים השונים ולמצבי הרוח העולים ויורדים) מותאמות הדרכות ספציפיות. במסלול הפגישות ניתן לרפא לחלוטין גמגום בסיטואציה בודדת, חרף הֵמשך הגמגום(בינתיים) במצבים אחרים.
 
* אינני מתנפל על הגמגום בבת אחת מאחר שנפשו וגופו של המגמגם מתמרדים כנגד מגמה כזו. ידוע לי ולכל מי שוָתיק בתחום זה, שהגמגום עשוי להצטמצם ואפילו להיעלם זמנית, עקב שינוי חד ומהיר בצורת הדיבור, שינוי(=פטנט) המסיח את הדעת. אבל יש לזכור: זו הסחת דעת קצרת ימים, ולא ריפוי. לכן לאחר יומיים או אחרי חודש חודשיים, הבעיה תחזור והתסכול ירקיע שחקים. אז האדם המגמגם (והוריו יצטרפו לדעה זו) יפתֵח אשמה שכביכול מפאת עצלותו וחוסר התמדתו, ההצלחה פרחה לה ואיננה. מסקנה: פגישות צפופות מאוד, הן מתכונת לכישלון.

*כל הנ"ל מבהירים את הכינוי: הגישה הסיבית. לדעתי ולמיטב ידיעתי, גישת הסיבים היא הדרך המובהקת לריפוי
גמגום של בוגרים ומתבגרים. כאשר האדם מבצע את המטלות, סיכויי החלמתו נושקים ל 100%.

* כידוע הגמגום התחיל בכמה וכמה מקרים ברגע מסוים בבת אחת, וגם ישנם תיעודים של היעלמות הבעיה
בבת אחת - אך במה שנוגע להתנהלות הריאלית של הריפוי יש להתייחס לבעיה כמחולקת לחלקים. לא אוכל לפרט ולנמק יותר במסגרת זו.

* 'שיעורי הבית' שאני מטיל הם קצרים ובלתי מעיקים. כלומר 99% משיעורי הבית אינם דורשים הקצאת
זמן מיוחדת, אלא תוך כדי שאתה מדבר ביומיום. יש לדעת: אימון כשאתה לבד עם עצמך, אינו יעיל
כלל, ברוב גדול של המטופלים, או יעיל ברמה שוּלית.


* מפאת הכורח לקצר, אתאר בכלליות אחד מיסודות הריפוי :
הרעיון הוא, ניתוב האנרגיה/מתח האצורים בחסם הגמגום, לתוך השיחה עצמה, בצורה שלא תורגש על ידי השומעים והצופים. במילים אחרות, יחולו שינויים עדינים באופן הדיבור, שינויים הזהים לטכניקות דיבור הנוהגות אצל כל האנשים שאינם מגמגמים. שינויים אלו אינם מורגשים, בכל זאת אני מכנה כמה מהם, 'שיבושים' (במרכאות), מפני שבהתבוננות ממוקדת ומאומצת ניתן לקלוט אותם. השומע והצופה בשיחות היומיום, אינם מודעים להם ואינם חשים בהם. שינויים והפסקות הקשורים בכללים דקדוקיים, וגמישות בהדגשה נכונה תופסים כאן מקום. נושא זה דורש כאמור הגדרות מחודשות, ותיאוריה מעמיקה ודי מפתיעה.

* הניתוב הזה(או וויסות, אם תרצו) מותנה בשילוב תובנות מסוימות ובמעֵין שליטה חלקית של הדובר על חסם
הגמגום. בהדרגה הופך הגמגום, מדיבור פחות אסתטי אך נורמטיבי(מה שמכונה חוסר רהיטות), עד לרמה של
דיבור בלתי פגום. הבעיה נעקפת אפוא באורח זמני ולאחר מכן מתמוטטת בשורשה מאליה עם שיפור מיומנות השליטה והוויסות..

* גישה טיפולית שונה משיטה טיפולית. שיטה, משמע דרך אחת סלולה ומוגדרת לשלביהָ מראש. ואילו גישה, פירושה קובץ טכניקות ממשפחה אחת, ושיטות מגוונות המופעלות באורח אינדיווידואלי. ואכן הגישה הסיבית כוללת מספר מסלולים דומים מאוד, אך לא זהים. סדר הפעולות משתנה גם הוא בתואם למטופל המסוים. עד לרגע זה לא ידוע לי על אדם או מקום נוסף בארץ או בעולם, המטפל בגישת הסיבים. זאת, למרות שכנזכר השיטות הנפוצות ביותר לריפוי גמגום, מתאימות (וגם זה לא תמיד!) לילדים, ואילו גישת הסיבים 'תפורה' על בוגרים ומתבגרים. לא מדובר בערֵמה של פטנטים אלא בגישה אורגאנית אחת.
הערה חשובה: העובדה שהשיטה מסובכת, אינה מקשה על המתרפא, אלא עלַי – המרַפא.
.

*ניסיוני הראה שהרצאה בת שעה להבהרת גישת הסיבים, גם היא לא משכנעת מגמגמים זהירים אחוזי ספקנות. נושאים סבוכים גוררים שאלות, תשובותי עליהן, שאלות נגדיות ושוב תשובותי וחוזר חלילה, בערך כפי שרוצים הסברים ממצים מרופא עיניים, טרם הטיפול.
במשפט אחד: קשה ביותר לשכנע בבת אחת, בסוגיה דקה ומסועפת. דרושה התנסות קצרה בביצוע פעולות מסוימות, והתוצאות מעודדות ומשכנעות- ורק הן.

* ספרות המחקר מתארת שיטות ריפוי שונות אחת מחברתה, שונוּת משמעותית, אם כי תמיד יש מִקטע משותף בין השיטות, שהרי כולם מנסים להתגבר על אותה הבעיה. בשיטתי שלי גם כן מצויים מעט מושגים שגורים- רק שהמשמעות המעשית שלהן מקבלת הֵקשר חדש.

*למעשה אין גבול תָחום לרעיונות ולדמיון יצירתי שניתן להפעיל בריפוי הגמגום. מֵעבר לשיטה הסלולה- על המרפא להיות ערני וקשוב ולאלתֵּר התייחסויות בתואם להתפתחויות באורח דיבורו ובמצבו האישי והחברתי של המגמגם. שכּן, על המרפא להתעסק באדם המגמגם ולא בגמגום לבדו.

* סיכום: לא כל המרפאים נוקטים אותה דרך, וקיימות דרכי ריפוי מקוריות שעדיין לא התנסית בהם!! לכן תהיה זו שגיאה גדולה מצדך לשקוע בייאוש בגלל הטיפולים שהכזיבו בעבר, טיפולים שהם שונים ממה שאני מציע בפניך.

* בגמגום חמור ככל שיהיה, חייבת לחול הטבה ניכרת אחר מספר חודשי טיפול לכל היותר, (להוציא מקרים נדירים – נדירים לטובה או נדירים לרעה) בתנאי ש: המטופל ביצע את המטלות שנדרש לעשותן (ביצוע אין משמעו
הצלחה לדבֵּר באופן מסוים, אלא בצוע עקבי של הפעולות שנתבקש לעשותן)
.
אין כל צורך שהמגמגם יאמין בשיטת הריפוי שלי, אבל יש צורך שיבצע את המטלות הנדרשות תוך הזדהות רגשית, גם כשהוא מסופק ביעילותן. בסיום הפגישות כולן, הבעיה חולפת ואינה חוזרת שוב, כלומר, לא מדובר בפתרון זמני.

* הפגישות נערכות אחד על אחד ובדיסקרטיות, אבל לפעמים אני מארגן (במידה שקיים הכרח, ובהסכמה בלבד)
עבור המגמגם, סיטואציות חברתיות ואחרות, בכדי שהשינוי יתרחש מחוץ לכותלי הקליניקה. בדרך כלל אין צורך בכך.

* אזכיר לך שוב: אתה חש קטן, חלש וחסר סיכוי למול עצמתם של גלי דחף הגמגום. תחושה זו היא פרי ניסיונך האישי המוגבל מטבעו והיא תחושה שגויה. זה המכיר את אופי הבעיה ודרכי ריפויה עשוי לגלות לך כי אפשר לגלוש בין הגלים. ייאוש אינו במקום!

* יורשה לי להשתמש בהומור עדין. בזה שהנך כבד פה וכבד לשון בוודאי אינך אשם, אך העובדה שאתה כבַד שעון, דוחה ודוחה ודוחה את מועד הריפוי- עניין זה הוא בהחלט באחריותך.

נ.ב. יש לי הכרות מיוחדת עם הווי החיים הדתי והחרדי. והמלצות רבנים
(המלצה בכתב ידו של הרב שלמה וולבה זצ"ל).


 
 
  

מסלול אינדיוידואלי
לכל מתרפא
-----------------------------
טיפול יסודי וסבלני
בקצב מותאם אישית
-----------------------------
ליווי במגוון המצבים
בחיי היומיום
-----------------------------
שבירת מיתוסים רוֹוחים
אודות הגמגום
והשיחרור ממנו
-----------------------------
שימת לב לאדם המגמגם
ולא רק לגמגום
-----------------------------
הקנית יכולת הרצאה
ועמידה בפני ציבור
-----------------------------
היכרות מיוחדת עם הווי החיים
הדתי והחרדי והמלצות רבנים.

spacer

 

עמוד הבית   |   גישת הסיבים   |   גמגום ושיחרור ממנו   |   גמגום בקרב ילדים   |   חרדת דיבור מול קהל   |   דיבור מהיר, דיבור בלוע   |   הרצאה או שיעור בפני קהל   |   צרו קשר עם דוקטור אלטמן

 ^ חזרה למעלהמסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz